Att utbilda sig till revisor

Till företag behövs någon opartisk och ekonomisk kunnig person som kan allting om företags ekonomi. Varje företag har minst en revisor som hjälper till att hålla koll på bokföring, papper och kvitton som företaget ansvarar för så att företaget inte fuskar med det. För företag, liksom för privatpersoner, är en god ekonomi A och O för att det ska kunna gå runt. Kan man inte visa upp sina papper ordentligt, kan man ej heller bevisa att man har betalat en viss sak eller att man ska betala den saken. En revisor ser helt enkelt till att man klarar av det.

Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt.

Är företagets ekonom utåt

En revisor sköter alltså ekonomin åt både stora och små företag, och är därmed ansvarig för att hålla koll på ekonomin. Är det ett större företag med många aktieägare eller en förening (med styrelse etc.) ska revisorn årligen genomsöka hela företagets ekonomi och se huruvida det gått och om företagets styrelse kan beviljas ansvarsfrihet för nästkommande år. Vissa företag brukar använda sig av två oberoende revisorer som får ge sin syn på saken från olika vinklar.

Jobba som revisor kräver att man har en social sida och är utåtriktad. Man kommer behöva ha den grunden, då man samarbetar över gränserna och kommer i kontakt med mängder av människor i möten och på företagen. Det är också så att man kan utbilda sig inom en viss gren av revisorsyrket såsom att bli internrevisor och skatterevisor. Är man internrevisor är man anställd av det aktuella företaget eller vid en myndighet som granskar effektiviteten, medan en skatterevisor är anställd av exempelvis Skatteverket.