Så tillgänglighetsanpassar du en kommunal fastighet

För den som har ansvar att arbeta med tillgängligheten i en kommunal fastighet som till exempel en högskola är det mycket att hålla reda på. Skolor har krav på sig från från Skolverket att göra lokalerna tillgängliga för personer som till exempel sitter i rullstol. En rullstolsburen person har rätt att ha tillgång till lokaler för att utbildningen ska kunna genomföras.

Det är viktigt att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga för att de ska kunna ta sig fram säkert och självständigt i lokalerna. Här är några tips på vad du bör tänka på när en kommunal fastighet ska handikappanpassas.

Ramper och trösklar

Att åtgärda lokalens trösklar är viktigt för den som ska passera en dörröppning med rullstol, men även för personer med exempelvis nedsatt syn. Genom att installera ramper och ta bort eller sänka trösklar i dörröppningar har du på ett snabbt och enkelt sätt kommit en bra bit på vägen. Det är dessutom två åtgärder som inte innebär några större kostnader.

Dörrar

För att möta tillgänglighetskraven behöver det säkerställas att det finns tillräckligt utrymme för en rullstolsburen person att ta sig fram genom dörröppningar och att samtliga fastighetsdörrar är rullstolsvänliga. Dörrarna ska kunna öppnas lätt och hållas öppna genom att trycka på en knapp eller via rörelsesensor. Se även till att det finns plats för en rullstolsburen person att vända utan att fastna med sin rullstol eller andra gånghjälpmedel.

Toaletter

I tillgänglighetsarbetet är det en viktig del att se till att det finns tillräckligt med plats att använda en rullstol i fastighetens toaletter.
Om lokalen inte har toaletter som möter de krav som finns kan det bli aktuellt att bygga om befintliga toaletter så att den som har ett funktionshinder har möjlighet att använda toaletterna.

Är lokalen i flera våningar?

För lokaler som består av flera olika våningar utan hiss kan det vara en stor utmaning att tillgänglighetsanpassa utan att installera en hiss. Det kan bli nödvändigt att installera en hiss mellan de olika våningsplanen för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. En annan lösning att se över är om det går att installera en trapplift.