Välj rätt i ekonomi-djungeln

Att utbilda sig inom ekonomi är aldrig fel, oavsett vilken väg du sedan väljer att ta i sitt liv. Det är en bra grund att stå på och något som vi alla berörs av, både som privatperson och professionellt. Men hur väljer du en bra ekonomiutbildning? Och hur kommer du in på arbetsmarknaden efter det?

Att välja en bra ekonomiutbildning är A och O för att komma in på rätt spår i ekonomivärlden. Ekonomi är ju ett universellt språk och något som vi alla kommer i kontakt med, enda från att vi är små och får räkna vår veckopeng till när vi blir äldre och kanske börjar arbeta inom detta område.

Kännetecken för en bra ekonomiutbildning

Idag finns det en uppsjö av utbildningar inom området ekonomi; allt från gymnasieexamina till kandidatexamina. Något att tänka på är främst vad du tror att du vill göra efter utbildningen, och att lägga upp en plan för vad du vill arbeta med. Ett exempel är revisionsbyrå. Om du vill arbeta med revision bör du gå en utbildning till redovisningsassistent eller läsa ekonomprogrammet med inriktning företagsekonomi på universitetet. Om du däremot vill arbeta inom bank- och finansvärlden ska du hellre satsa på nationalekonomi på universitetsnivå eller ekonomiassistent på gymnasienivå.

Ofta innehåller utbildningarna en APL-tid, arbetsplatsförlagd lärande, och det är aldrig fel. Det kan vara ditt sätt att dels få se de olika inriktningarna och arbetsområdena, men även få in en fot på arbetsmarknaden. Detta kan i ett senare skede leda till en provanställning eller till och med en tjänst hos ett företag senare.