En mer inspirerande högskola

På det stora hela så har Sverige ett väl fungerande högskolesystem, som levererar kompetent personal till både privat och offentlig sektor. Men man får aldrig slå sig till ro med att bara vara ganska bra, framför allt inte när konkurrensen om de mest kompetenta studenterna hårdnar, och det blir allt lättare att välja mellan toppuniversitet i hela världen. Så hur ska de svenska högskolorna, och ansvariga politiker, göra för att bibehålla det svenska högskoleväsendets konkurrenskraft?

  1. För det första bör man satsa på att bättre integrera de framtida arbetsgivarna i högskoleutbildningarna genom praktik. Arbetsgivarna bör också ges möjlighet att påverka innehållet i utbildningarna. Bättre arbetslivsanknytning är något som ofta efterlyses av studenter.
  2. Sedan är det naturligtvis viktigt att studenterna får lyssna till bra föreläsare, och får gå på intressanta seminarier. Även här kan framtida arbetsgivare hjälpa till. Det är inte ovanligt att föreläsarna på grundutbildningar i juridik kommer från juristbyråer, men på andra utbildningar är det ovanligt, vilket är synd. Inspirerande talare gör det lättare att lära sig, och även om de kostar pengar för högskolan så är de en investering på sikt.
  3. Slutligen ett av de största problem som möter studenterna idag: bostadsbristen. Det måste bli lättare att hitta någonstans att bo i studentstäderna, annars kommer det snart vara omöjligt att locka studenter.