Jobb efter studierna

Många som utbildar sig på universitet och högskola vet var de vill jobba i framtiden. Men bara för att man studerat innebär det inte att man har en säker plats på arbetsmarknaden.

soka-jobb-arbetslos

En årlig undersökning visar att socionom- och juriststudenter på universitet och högskola helst vill jobba hos statliga arbetsgivare. Socionomer rankar Socialstyrelsen högst när de får välja var de helst jobbar, och efter det följer Kriminalvården och Polisen. Bland juridikstudenter är Utrikesdepartementet i topp och även Åklagarmyndigheten, Regeringskansliet och Domstolsväsendet hamnar högt. Ytterligare en grupp studenter som gärna vill jobba hos statliga arbetsgivare är samhällsvetare, som helst vill jobba på Utrikesdepartementet.

Resurser för att hitta jobb

Att så pass många värderar statliga arbetsgivare högt, gör att staten kanske borde satsa ännu mer för att faktiskt locka dessa personer till jobb. Just nu är det nämligen rätt svårt för studenter att hitta ett bra jobb som passar deras kompetenser efter studierna och att man är ute och pratar med studenterna och försöker rekrytera dem, är därför nödvändigt. Redan görs mycket för att få studenter i arbete efter studierna och bland annat finns flera rekryteringsbyråer som de kan ta hjälp av. Exempelvis finns Andara bemanning i Stockholm och de är långt ifrån de enda som kan hjälpa en med att hitta jobb. Sedan gör kommunerna även en del satsningar på att få studenter in på arbetsmarknaden och detta kan man läsa mer om här.

Svårt hitta rätt kompetenser

Och just det här med att många studenter inte jobbar med det som de faktiskt är utbildade till, måste verkligen ses över. I Göteborgs-Posten kan man läsa att det råder en kompetensbrist i näringslivet och samhället, trots att allt fler svenskar faktiskt studerar och skaffar sig en högre utbildning. Detta beror enligt vissa experter på att det är fel utbildningar som belönas. Och detta vill man ändra på genom att:

  • Regeringen gör det olönsamt att utbilda studenter till fel kompetens. Utbildningar som lockar många studenter belönas i dag, även om de inte leder till jobb.
  • Regeringen bör utveckla de strategiska innovationsområdena.
  • Regeringen bör meritera forskare i akademin som arbetar i och med näringslivet.