Säkra upp företaget inför en eventuell kris

Säkerhet och krishantering är otroligt viktigt inom många företag. Inte minst företag som hanterar sekretess belagd information av olika slag. Det kan handla om polisen, militären, advokatbyråer, sjukhus, psykiatriska mottagningar etcetera. Även skolor har, med betyg, provresultat etcetera, en hel del information som självklart inte får läcka ut.
 
Maskerad man framför dator

Fusk och hacking

Att ungdomar fuskar på läxor och prov är tyvärr inte helt ovanligt. Att detta fusk sker via hacking av skolsystemet är dock inte riktigt lika vanligt. De flesta kanske fuskar genom att skriva ner svar från boken i sina händer, ha en fusklapp eller liknande, men att lyckas ta sig in i skolans databas och där hitta provens frågor och svar i förhand händer inte särskilt ofta.

Dock har det hänt att ungdomar bryter sig in i systemet, hittar prov och resultat och säljer eller sprider dessa inför ett, till exempel nationellt, prov så alla ska få bättre resultat. Ofta läcker informationen om den läckta informationen ut så att man antingen hinner göra om provets frågor i förhand eller att man i värsta fall får ogiltigförklara samtliga provresultat i efterhand. Detta är självklart otroligt tråkigt för de som faktiskt hade studerat ordentligt och fick bra resultat utan fusk.

Att även skolor behöver ett bra krishanteringssystem är därför ganska självklart. 4Cstrategies.com hittar lösningar och bygger krishanteringssystem som passar det individuella företagets behov och önskemål. Att känna sig säker även om en eventuell kris skulle inträffa är självklart otroligt skönt. Ofta handlar kris- och riskhantering även om att vara beredda på en tuff period rent ekonomiskt, till exempel vid en lågkonjunktur. Man kan aldrig vara för säker. Kontakta ett krishanteringsföretag och se vad de kan göra för er.

 
 

About the author

More posts by