Söktider till högre studier

Två gånger per år kan man söka till högskolor och universitet, det sker på våren och på hösten. Första steget är att anmäla sig till en eller flera kurser/utbildningar före en deadline. Medan man söker ska man också rangordna i vilken ordning man söker kurserna eller utbildningarna till och dessutom ange om man vill söka studiemedel från CSN. Efter att deadlinen varit kan man fortsätta söka kurser och utbildningar, fast då hamnar man per automatik sist i kön. Från deadlinen är över och tills första beskedet kommer, drygt två månader senare, kan man skicka in kompletterande material till inskickningen såsom betyg etc. Efter det första beskedet får man se vilka kurser och utbildningar man eventuellt kommit in på eller står som reserv i. Man kan i det läget se vilka reservköer man står i. Detta för att man söker antingen på sina betyg eller på högskoleprovet. Båda grupperna kan ha en avgörande del om man kommer in eller ej. När första beskedet kommit måste man tacka ja till kurser som man vill gå på, oavsett om man kommit in eller ej. Om man inte tackar ja kommer man förlora sin plats. Efter drygt en månad kommer nästa besked, som säger om man kommit in eller ej igen. Om man fortfarande står i kö som reserv då kan man fortfarande komma in på kursen eller utbildningen. Detta om någon som fått en plats hoppar av eller att det finns för få platser till förfogande.

Sökperioderna brukar vanligtvis vara april-augusti för höstterminssökning och oktober-januari för vårterminsstudier.